Kementerian Komunikasi dan Informatik Menggunakan DEFA untuk Mempercepatkan Transformasi Digital Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatik di Indonesia menggunakan Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital (DEFA) untuk mencapai matlamat nasional untuk mempercepatkan transformasi digital. Rangka kerja ini merangkumi pelbagai aspek seperti perdagangan digital, aktiviti e-dagang rentas sempadan, mobiliti bakat digital, dasar kerjasama dan persaingan, dan keselamatan siber.

Menteri Komunikasi dan Penerangan Budi Arie Setiadi menekankan bahawa tumpuan semasa Indonesia adalah untuk menambah baik infrastruktur dan ketersambungan untuk meningkatkan kebolehcapaian, kemampuan, peraturan dan piawaian peranti pengguna. Setiadi membuat kenyataan ini semasa seminar “Transformasi Digital Menuju Indonesia Maju” yang diadakan di Jakarta.

Selain pembangunan infrastruktur, Indonesia juga mengutamakan inovasi dan menarik pelaburan negara dalam teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Penciptaan bakat digital ialah bidang pelaburan utama, dengan program yang direka untuk peringkat asas, lanjutan dan kepimpinan.

Bagi memastikan kejayaan merealisasikan inisiatif ini, kementerian menyokong pewujudan peraturan yang mengawal tadbir urus digital secepat mungkin. Itulah sebabnya mereka mencadangkan pengeluaran dekri presiden untuk menubuhkan pasukan yang terdiri daripada pelbagai kementerian dan institusi yang akan menyelia transformasi digital negara.

Tadbir urus digital, menurut Setiadi, mesti mempunyai asas undang-undang kerana ia merupakan faktor kritikal dalam mencapai visi transformasi digital yang dipercepatkan. Kementerian sedang mengusahakan beberapa inisiatif lain, termasuk pembangunan Dokumen Wawasan Digital Indonesia 2045 dan Indeks Transformasi Digital Nasional. Dokumen-dokumen ini dijangka menyumbang kepada penggubalan pelan hala tuju transformasi digital untuk mencapai wawasan Indonesia Maju 2045.

Secara keseluruhannya, Kementerian Komunikasi dan Informatik komited untuk memanfaatkan DEFA dan melaksanakan pelbagai langkah untuk memacu transformasi digital di Indonesia. Melalui tumpuan kepada infrastruktur, inovasi, pelaburan, tadbir urus digital, dan pembangunan bakat digital, kementerian berhasrat untuk memacu Indonesia ke arah menjadi negara digital yang maju.

Definisi:
– Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital (DEFA): Rangka kerja yang merangkumi pelbagai aspek ekonomi digital, termasuk perdagangan digital, e-dagang rentas sempadan, mobiliti bakat digital, dasar kerjasama dan persaingan serta keselamatan siber.
– Tadbir urus digital: Set peraturan, peraturan, dasar dan amalan yang mengawal persekitaran digital, memastikan penggunaan teknologi yang selamat dan beretika.
– Transformasi digital: Penyepaduan teknologi digital dan strategi inovatif ke dalam semua aspek organisasi atau masyarakat, membolehkan cara baharu menjalankan perniagaan dan menyediakan pengalaman yang dipertingkatkan untuk individu.

Sumber:
Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia