Perluasan Peraturan Harga Pemindahan untuk Memasukkan Perkhidmatan Digital Digesa oleh Majlis Perdagangan Luar Negara

Majlis Perdagangan Luar Negara telah menyatakan sokongannya untuk melanjutkan peraturan harga pindahan baharu untuk meliputi pengedaran perkhidmatan digital. Dalam surat yang ditujukan kepada Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), majlis itu, yang mewakili syarikat dan perniagaan, memberikan responsnya kepada seruan baru-baru ini untuk mendapatkan komen.

OECD sebelum ini telah membentangkan pelbagai pilihan untuk rangka kerja dalam dokumen perundingan yang dikeluarkan pada bulan Julai. Pilihan ini bertujuan untuk menyelaraskan kaedah harga pindahan untuk transaksi pemasaran dan pengedaran.

Perjanjian cukai global, yang terdiri daripada dua elemen utama—Tiang Satu dan Tiang Dua—direka bentuk untuk menangani peruntukan keuntungan dan cabaran cukai multinasional. Tunjang Satu memfokuskan pada mengagihkan semula baki keuntungan yang dijana oleh entiti multinasional yang besar, manakala Tiang Dua berpusat di sekitar membangunkan kadar cukai minimum global.

Majlis Perdagangan Luar Negara Kebangsaan menekankan kepentingan memasukkan perkhidmatan digital dalam peraturan harga pindahan, kerana ekonomi digital telah menjadi sebahagian daripada perdagangan global. Dengan meliputi perkhidmatan digital, peraturan tersebut dapat memberikan kejelasan dan konsistensi dalam menentukan keuntungan dan cukai yang berkaitan dengan transaksi rentas sempadan tersebut.

Majlis seterusnya berhujah bahawa memasukkan perkhidmatan digital dalam peraturan harga pindahan juga akan membantu menangani kebimbangan berkaitan kekurangan konsensus antarabangsa semasa dan potensi cukai berganda.

Kesimpulannya, surat Majlis Perdagangan Luar Negara kepada OECD menekankan keperluan untuk skop diperluaskan peraturan harga pindahan untuk menggabungkan perkhidmatan digital. Dengan berbuat demikian, peraturan ini dapat menangani kerumitan yang timbul daripada ekonomi digital dengan berkesan dan memastikan amalan percukaian yang adil dan konsisten.

Sumber:
– Majlis Perdagangan Luar Negara
– Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)