Penyelidikan Baharu Mendedahkan Pemuliharaan Kromosom Dalam dalam Rama-rama, Rama-rama dan Caddisflies Akuatik

Kajian terbaru yang dijalankan oleh saintis dari Universiti Exeter, Lübeck, dan Iwate telah menemui penemuan menarik tentang sejarah genetik dan evolusi kromosom rama-rama, rama-rama dan caddisflies akuatik. Menggunakan alat khusus, para penyelidik mengenal pasti "blok" DNA yang dikongsi sejak lebih 200 juta tahun. Blok kromosom ini ditemui dalam semua spesies rama-rama dan rama-rama, serta dalam kumpulan Trichoptera caddisflies akuatik yang berkongsi nenek moyang yang sama dengan serangga ini.

Kajian itu memberi tumpuan kepada menganalisis kromosom pelbagai rama-rama dan rama-rama, bertujuan untuk memahami hubungan genetik mereka. Walaupun terdapat variasi ketara dalam nombor kromosom merentas spesies, antara 30 hingga 300, para penyelidik menemui bukti blok homologi yang dikongsi, yang menunjukkan sejarah evolusi yang sama.

Kromosom mengandungi gen dan merupakan unit asas pewarisan. Apabila gen berada pada kromosom yang sama, mereka cenderung diwarisi bersama, membentuk hubungan. Walau bagaimanapun, menentukan kromosom yang berkaitan antara satu sama lain menjadi mencabar apabila spesies berbeza mempunyai bilangan kromosom yang berbeza-beza. Kajian ini menangani masalah ini dengan mengkaji persamaan blok gen pada setiap kromosom, memberikan pemahaman yang lebih tepat tentang bagaimana kromosom berubah apabila spesies berbeza berkembang.

Penyelidikan itu mengenal pasti 30 unit asas "synteny," yang merujuk kepada gen yang terletak pada rentetan DNA yang sama. Unit synteny ini ditemui dalam semua rama-rama dan rama-rama, dan ia boleh dikesan kembali kepada saudara evolusi mereka, caddisflies. Penemuan ini memberi penerangan tentang sejarah genetik dan hubungan evolusi dalam kumpulan serangga ini.

Rama-rama dan rama-rama bukan sahaja makhluk yang menarik tetapi juga berfungsi sebagai penunjuk penting pemuliharaan. Banyak spesies rama-rama kini menghadapi kemerosotan akibat aktiviti manusia. Walau bagaimanapun, kajian ini mencadangkan bahawa rama-rama dan rama-rama juga merupakan model yang berharga untuk mengkaji evolusi kromosom. Penemuan penyelidikan ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana gen rama-rama dan rama-rama telah berkembang, dan teknik yang serupa mungkin memberikan pandangan tentang evolusi kromosom dalam kumpulan haiwan dan tumbuhan lain.

Rujukan:
– “Unit Synteni Lepidopteran mendedahkan pemuliharaan kromosom dalam pada rama-rama dan rama-rama” oleh Walther Traut, Ken Sahara, dan Richard H ffrench-Constant (G3: Gen, Genom, Genetik)
– Universiti Exeter: https://www.exeter.ac.uk/news/homepage/title_882321_en.html