Meningkatkan Perkhidmatan Ekosistem melalui Ekovoltaik: Pendekatan Mampan untuk Tenaga Suria

Pendekatan konvensional untuk pemasangan tenaga solar selalunya melibatkan pembersihan tanah dan meletakkan panel solar pada permukaan yang digredkan. Walau bagaimanapun, kaedah ini boleh mengakibatkan gangguan yang ketara kepada ekosistem. Untuk menggalakkan pendekatan yang lebih mampan dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar, penyelidik dari Colorado State University mencadangkan penggunaan ekovoltaik, yang menggabungkan pengeluaran tenaga dengan pemeliharaan perkhidmatan ekosistem.

Agrivoltaics, yang melibatkan penggunaan dua tanah untuk pertanian dan pemasangan solar, telah pun diiktiraf sebagai langkah positif ke arah kemampanan. Walau bagaimanapun, ia cenderung untuk mengutamakan memaksimumkan pengeluaran elektrik tanpa mengambil kira potensi manfaat untuk tumbuhan dan haiwan di bawah panel solar. Ecovoltaics mengambil pendekatan berbeza dengan mereka bentuk tatasusunan suria yang mempertimbangkan keperluan ekosistem, terutamanya dalam persekitaran terhad air seperti padang rumput.

Para penyelidik mendapat inspirasi daripada kerja mereka di Jack's Solar Garden, tapak penyelidikan agrivoltaik terbesar di AS Di sini, mereka mengkaji bagaimana panel solar mengubah suai corak cahaya matahari dan mengubah taburan hujan, mewujudkan persekitaran mikro unik yang menyokong kepelbagaian dalam pemasangan solar. Persekitaran mikro ini adalah teras kepada konsep ekovoltaik.

Salah satu kelebihan utama ekovoltaik ialah potensinya untuk memulihkan tanah pertanian yang sangat terdegradasi atau terbiar. Kawasan ini, yang sesuai untuk pemasangan suria berskala besar, boleh diubah secara serentak menjadi habitat yang meningkatkan biodiversiti sambil membekalkan tenaga bersih.

Untuk menyiasat lebih lanjut kesan ekologi panel solar, para penyelidik merancang untuk menubuhkan kemudahan penyelidikan baharu di persekitaran padang rumput asli berhampiran kampus universiti. Melalui inisiatif ini, mereka menyasarkan untuk lebih memahami kesan pemasangan solar ke atas ekosistem yang keras dan kering, apabila perubahan iklim semakin meningkat pada masa hadapan.

Penyelidikan yang dijalankan oleh pasukan Colorado State University bertujuan untuk mempengaruhi pemasangan solar masa depan dengan meneroka prinsip yang mengutamakan kelestarian ekologi. Dengan mengguna pakai prinsip ini, syarikat tenaga boleh menyumbang kepada kedua-dua penyelesaian iklim dan penyelesaian guna tanah. Melalui ekovoltaik, masa depan tenaga suria yang lebih mampan dan termaklum dari segi ekologi menjadi mungkin.

Sumber:

– Matthew A. Sturchio et al, "Prinsip ekovoltaik untuk masa depan tenaga suria yang lebih mampan dan termaklum dari segi ekologi," Nature Ecology & Evolution (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02174-x

– Universiti Negeri Colorado. "Bagaimanakah pemasangan tenaga suria boleh mengutamakan ekosistem?" (2023, 19 September). Phys.org.