Kajian Baharu Mengkaji Kesan Translokasi Mitigasi terhadap Katak Bintik Columbia

Satu kajian baru yang dijalankan oleh pelajar sarjana Universiti British Columbia, Megan Winand, bertujuan untuk memberi penerangan tentang kesan translokasi mitigasi ke atas katak tompok Columbia. Translokasi mitigasi merujuk kepada pergerakan haiwan dari satu lokasi ke lokasi lain sebagai usaha pemuliharaan semasa projek pembinaan atau pembangunan. Walaupun translokasi mitigasi telah menjadi semakin biasa di British Columbia sejak projek Sea to Sky, kesannya telah dikaji secara minimum.

Katak tompok Columbia dianggap sebagai "spesies penunjuk" yang penting kerana ia boleh memberikan pandangan berharga tentang kesihatan ekosistem. Winand menerangkan, "Jika katak tidak berfungsi dengan baik, kerana ia mengambil apa-apa bahan pencemar dari udara atau tanah lembap itu sendiri, ia berkemungkinan kerana ekosistem tidak berfungsi dengan baik." Tambahan pula, katak ini memainkan peranan penting dalam siratan makanan, berfungsi sebagai mangsa dan pemangsa.

Kajian yang dijalankan oleh Winand melibatkan penandaan katak bintik Columbia di Mayook Wetland berhampiran Cranbrook, British Columbia. Katak dibahagikan kepada tiga kumpulan: satu kumpulan ditinggalkan di habitat asal mereka sebagai kumpulan kawalan, kumpulan lain dipindahkan jarak pendek kira-kira satu kilometer, dan kumpulan terakhir dipindahkan jarak lebih jauh kira-kira lima kilometer. Sepanjang musim bunga dan musim panas, katak telah dikesan menggunakan penjejak radio dan tag transponder.

Penemuan kajian masih dianalisis, tetapi Winand berharap penyelidikannya akan menyumbang kepada pemahaman tentang keberkesanan translokasi mitigasi dan kesannya terhadap kemandirian dan pergerakan spesies. Kajian ini adalah sebahagian daripada usaha dua tahun yang dijalankan dengan kerjasama Ducks Unlimited Canada dan Kementerian Pengawasan Air, Tanah dan Sumber BC.

Hasil penyelidikan ini boleh memberi implikasi kepada usaha pemuliharaan masa hadapan dan memberikan pandangan berharga tentang kesan pemindahan mitigasi terhadap spesies hidupan liar. Ia merupakan langkah penting dalam memahami akibat dan keberkesanan amalan ini, yang masih agak kurang dikaji.

Sumber:
Tajuk: Kajian Baharu Mengkaji Kesan Translokasi Mitigasi terhadap Katak Berbintik Columbia
Sumber: Universiti British Columbia
Definisi "translokasi mitigasi": Pergerakan haiwan dari satu lokasi ke lokasi lain yang sama atau lebih tinggi nilainya sebagai sebahagian daripada usaha pemuliharaan.
Definisi "spesies penunjuk": Spesies yang boleh memberikan maklumat tentang kesihatan dan keadaan ekosistem.
Sumber imej: Unsplash (imej dialih keluar)